Werkwijze

Door uw personeelbestand onder te brengen bij Preces Payroll Solutions vermindert u niet alleen uw (verzuim) risico’s maar bespaart u ook op de totale kosten van uw personeel. Wij nemen uw personeel over waarbij wij deze (exclusief) aan u terug verhuren. Op deze manier maakt u alleen kosten voor de daadwerkelijk gewerkte uren terwijl uw personeel een contract heeft wat aan alle wettelijke eisen en normen voldoet.

Omdat Preces Payroll Solutions het juridisch werkgeverschap op zich neemt, nemen wij automatisch alle arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheden op ons. Zo bent u niet meer belast met de loondoorbetaling bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, de begeleiding en re-integratie bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, ontslag en/of ontslagprocedure. U hoeft alleen de gewerkte uren online aan ons door te geven.